วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อายุพ่อแม่ส่งผลต่อการพัฒนาการของลูกได้

ยายกับหลาน

ความอยากให้เป็นและหวังมากเกินไป
                พ่อแม่ที่มีอายุมาก มีประสบการณ์สูงจะเลี้ยงลูกเข้มงวดมากกว่าพ่อแม่ที่อายุน้อย พ่อแม่อายุน้อยจะเลี้ยงลูกตามใจและมักนำแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการเลี้ยงลูก อิงตำราและชอบแก้ปัญหาลูกโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ เห็นความคิดของผู้สูงอายุล้าสมัย เน้นการทำทุกอย่างให้ลูกมีสุขมากกว่าพ่อแม่ที่มีอายุ
                ผลจากความแตกต่างของการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ต่างอายุ พบว่าลูกที่พ่อแม่มีอายุจะใช้ชีวิตเป็นระบบมากกว่า และมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบมีความสำเร็จสูงกว่าลูกที่พ่อแม่อายุน้อย เหตุเพราะพ่อแม่อายุน้อยจะใช้วิธีการในการเลี้ยงลูกมากกว่าการเลี้ยงด้วยความเข้าใจถึงการพัฒนาลูกเพื่ออนาคต เหตุเพราะกลัวและกังวลว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดี
                ปัจจัยต่างๆดังกล่าวของพ่อแม่มีผลโดยตรงต่อลูก การเลี้ยงลูกด้วยความอยากให้เป็นตามใจที่หวังของตัวเองจะเหนื่อยตรงที่พ่อแม่ต้องพยายามเพื่อสนองตอบความต้องการของตน เมื่อพยายามแล้วทำให้เกิดความเครียด ความสุขก็จะไม่เกิด ส่วนลูกเป็นผลอันเนื่องมาจากความอยากของพ่อแม่ คือความรู้สึกรังเกียจพ่อแม่ เบื่อหน่ายชีวิต เด็กจะก้าวร้าวและต่อต้าน ปัญญาถดถอย ในที่สุดลูกจะมองโลกในแง่ร้าย อยากให้คนหนึ่งคนใดห่างไปจากชีวิตตัวเอง หรือตัวเองก็ไม่สามารถพัฒนาชีวิตตัวเองให้มีคุณภาพได้


ชีวิตลูกยังเล็กนัก
จงฟูมฟักให้เติบใหญ่
ลูกจะเป็นใคร ผลพวงที่ได้คือพ่อแม่เอง
จงรักลูก ให้กำลังใจลูก
อย่าเลี้ยงลูกด้วยความอยากของตนเอง

 
                                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น