วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผลของการอยากให้ลูกเก่งและหวังกับลูกมากเกินไป

ลูกแม่
อย่าอยากและหวังมากเกินไป
ด้วยความอยากให้ลูกเป็นคนเก่ง เพื่อความภาคภูมิใจของตน ดังนั้นพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเก่ง อยากให้ลูกดี อยากให้ลูกเป็นอย่างที่คิด ลองคิดทบทวนสักนิดว่าความอยากนี้แท้จริงทำเพื่อตนเองหรือเพื่อลูก อย่าบอกนะว่าทำเพื่อลูก ถ้าทำเพื่อลูกจะไม่อยากและหวังต้องเป็นแค่เพียงต้องการเท่านั้น
คนส่วนใหญ่จะภูมิใจกับญาติที่มีชื่อเสียง และมักนำมาอ้างถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างภูมิใจ ชอบที่จะบอกกับใครๆว่าตนเป็นคนคุ้นเคย ใกล้ชิดที่สุดของญาติคนนั้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็จะนำมาคุยฟังอย่างภูมิใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าลูกไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่พ่อแม่อยากและหวังให้เป็น พ่อแม่คนนั้นจะรู้สึกว่าลูกเลวมากและเป็นคนไม่ดีของครอบครัวไปทันที สิ่งที่เสียมากที่สุดคือลูก ลูกจะใจเสีย ความรู้สึกเสีย ถ้ารุนแรงมากอาจถึงขั้นสติเสีย
ถ้าอยากได้ลูกที่ดีที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงสบาย ต้องเลิกเห็นลูกเป็นวัตถุที่ตนเองต้องปั้น ต้องปลุกให้เป็นอย่างที่คิดอย่างที่หวัง ด้วยความอยากของตนเอง อย่าสั่งลูกให้ทำอย่างที่พ่อแม่ต้องการ อย่าให้ลูกคิดทุกอย่างที่พ่อแม่คิดด้วยการ
ให้ลูกทำกิจกรรมทุกอย่างอย่างมีเงื่อนไข
ใช้การทำโทษถ้าลูกทำไม่ได้อย่างที่บอก
มีกฎหรือข้อห้ามเป็นรั้วกั้นความรู้สึกของลูก
ถึงพ่อแม่จะพูดว่า พ่อแม่รักลูก อยากให้ลูกได้ดี อยากให้ลูกเก่ง ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ลูกอาจไม่เก่งก็ได้
คำพูดเหล่านี้ไม่ช่วยอะไรลูกเลย นอกจากความช้ำใจและเสียใจของลูก
ขอให้พ่อแม่มองลึกย้อนลงในความรู้สึก ความคิดของตัวเองใหม่อีกทีก่อนปฏิบัติกับลูก ถามตัวเองว่าอยากได้อะไร ตัวอย่างเช่น อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนมีชื่อ อยากให้ลูกเข้าสาธิต แน่นอนความอยากนี้อาจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่โรงเรียนมีชื่อเหล่านี้มีข้อจำกัดคนต้องการมกต้องสอบแข่งขันเข้า แม้แต่เด็กอนุบาลยังต้องสอบเข้า ต้องเหนื่อยกันทั้งครอบครัว แต่พ่อแม่ยังคาดคั้นให้ลูกทำ ถามจริงๆว่าพ่อแม่อยากได้อะไร
อยากให้ลูกได้ที่เรียนดี หรืออยากบอกคนอื่นว่าลูกฉันได้โรงเรียนมีชื่อเหมือนกัน มันเป็นความอยากของใคร
การหาโอกาสให้ลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ แต่อย่าทำให้โอกาสเป็นตัวสร้างความเครียดให้ลูกและตัวเอง รักลูกรักตัวเองให้เดินสายกลาง การอยู่อย่างอยากจะทำให้พ่อแม่เหนื่อย เหนื่อยเพราะต้องควบคุมกำกับลูก เหนื่อยที่ต้องพาลูกเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการ
พ่อแม่คงไม่อยากและหวังมากเหมือนกันทุกคน
แต่จากการศึกษาพบว่าพ่อแม่ที่มาจากพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกัน จะมีความอยากต่างกัน
แล้วแสดงพฤติกรรมในการเลี้ยงและดูแลลูกแตกต่างกันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น