วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ให้ลูกเรียนมากเกินจำเป็น You want your child to learn so much.

ให้ลูกเรียนมากเกินจำเป็น

               

การเรียน 2 ภาษาเป็นความต้องการของพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนในยุคปัจจุบัน พ่อแม่อยากทั้งทีบางครั้งไม่มีความจำเป็น จากการศึกษาการวิจัยหลายงานพบการเรียน 2 ภาษาของเด็กปฐมวัย ต้องเริ่มเมื่อเด็กเรียนภาษาแม่ได้ชัดเจนก่อน โดยประมาณ 3 ขวบไปแล้ว จะเรียนภาษาที่ 2 ได้ดีมาก เด็กจะมีความสามารถทั้ง 2 ภาษา ถ้าหากปล่อยไว้ให้เด็กโตเกินอายุ 10 ปี แล้วไปเรียนก็สามารถทำได้ แต่การออกสำเนียงภาษาอาจไม่ดีพอ นอกจากการเรียนภาษาแล้ว ยังมีการเรียนอื่นอีกที่พ่อแม่จัดให้ลูกเรียนเกินจำเป็น เช่น เรียนดนตรี เรียนคณิตศาสตร์สูตรพิเศษ กอล์ฟ เป็นต้น การเรียนมากคล้ายมีประโยชน์ แต่มีโทษเพราะหนักเกินไปสำหรับเด็ก ยกเว้นเด็กร้องขอเอง พ่อแม่ควรจัดเวลาและเรื่องที่เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ที่สำคัญต้องประเมินว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น