วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ให้ลูกเรียนในสิ่งที่ลูกไม่ชอบ You want your child learn what he doesn't like school.

ให้ลูกเรียนในสิ่งที่ลูกไม่ชอบ

พ่อแม่บางคนตั้งเป้าหมายการเรียนของลูกไว้ในฝันของตัวเอง มีลูก 3 คนก็กำหนดว่า คนแรกให้เรียนหมอ คนที่ 2 ให้เรียนวิศวะ คนที่ 3 เป็นสถาปนิก แล้วใส่หัวลูกทุกวัน ลูกต้องพยายามมากเพื่อให้พ่อแม่สมหวัง ความตั้งใจเช่นนี้พ่อแม่ทำได้ แต่อย่าลืม ว่าลูกเองก็มีความฝันของเขา ควรเก็บไว้แต่เพียงในฝัน ให้เป็นความอยากส่วนตัว ส่วนการคิดตัดสินใจให้เป็นเรื่องของลูก เพราะลูกเขาจะเป็นผู้รู้ตนเองว่าตัวเขามีความสามารถในระดับใด แล้วเขารักที่จะเรียนอะไร พ่อแม่ควรเป็นผู้ให้สนับสนุน เป็นผู้ให้ข้อมูล สนับสนุนแนวคิดและกำลังใจ การให้ลูกเรียนในสิ่งที่ลูกชอบเป็นผลสำเร็จของชีวิตลูกในอนาคตที่พ่อแม่ภูมิใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น