วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ให้ลูกเรียนเกินวัย You learn over the ages.

ให้ลูกเรียนเกินวัย

               

พ่อแม่บางคนบังคับให้ลูกเรียนเขียนอ่านในชั้นอนุบาล เพราะต้องการให้สอบเข้า ป.1 ได้และเรียนได้เร็ว ซึ่งก็เป็นจริงเด็กที่เร่งเรียนเมื่อเรียนชั้น ป.1 จะดูเก่งมากและไวกว่าเพื่อน แต่พอขึ้น ป.2-3-4 ความเก่งจะถดถอยลง จากผลวิจัยพบว่าเด็กที่เร่งเรียนตอนต้นจะล้าจะเรียนอ่อนลงตอนปลาย พ่อแม่บางคนเร่งรัดให้ลูกเรียนสาระวิชาของชั้น ป.4 เป็นต้น ถามว่าเด็กเรียนได้ไหม ตอบว่าเรียนได้ แต่ถ้าถามว่าดีไหม ตอบว่าไม่ดีแน่นอนเพราะเด็กเครียดที่สุดและสมองล้าเร็วที่สุดด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น