วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เคล็ดลับวิธีทำให้ลูกของคุณเป็นคนดี Tips on how to make your child a good person.

อยากให้เป็นคนดี
การเลี้ยงลูกเป็นการใช้ภูมิปัญญาของความเป็นพ่อแม่ ในการปลูกฝังให้เลือดเนื้อเชื้อไขของตนให้เป็นคนดีมีคุณค่าสำหรับสังคม ไม่เป็นขยะสังคม
การเลี้ยงลูกให้มีคุณค่าสำหรับสังคม กับการเลี้ยงลูกให้เป็นขยะสังคมต่างกัน
การเลี้ยงลูกให้มีคุณค่าสำหรับสังคม คือการเลี้ยงด้วยใจด้วยรักด้วยเมตตา ที่พร้อมให้ลูกคิดเป็นและทำดี
ส่วนการเลี้ยงลูกให้เป็นขยะสังคม คือการเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาเป็นปัญหาสังคม สร้างแต่เรื่องโง่เขลาและความยุ่งยากให้กับครอบครัว โดยที่เงินหรือบารมีของพ่อแม่ก็แก้ไม่ได้
เหตุมาจากไหน
มาด้วยความอยากและความไม่รู้ของผู้เป็นพ่อแม่
หรือรู้แต่เพิกเฉย ก็เท่ากับไม่รู้
                พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จและก้าวหน้า มักเป็นพ่อแม่ที่เข้าถึงตัวลูก มีความรู้ความเข้าใจว่ามีสมองมีความคิด รู้ว่าลูกมีจิตใจ มีปัญญาสามารถพัฒนาตนเองได้ จึงเลี้ยงด้วยการให้โอกาสลูกทำ ให้ประสบการณ์ลูกให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อลูกต้องการ หากลูกพลาดก็ช่วยคิดช่วยแก้เพื่อให้ลูกมีพลังใจต่อสู้
                พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดังใจ ไม่ประสบความสำเร็จ ดำรงชีวิตอย่างไร้สาระ ทั้งที่พ่อแม่รู้สึกว่าเลี้ยงด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ ในการปลุกปั้นลูกนั้นให้เป็นคนดี พยายามเลี้ยงด้วยการตามใจลูกทุกอย่าง ให้ทุกอย่าง ลูกก็ยังไม่ดี ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ เหตุเพราะว่าถ้าเมื่อไรพ่อแม่ตั้งความหวังของตนเป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงลูก การให้ลูกทุกอย่างที่ลูกต้องการไม่ใช่การสร้างลูกแต่เป็นการทำลายลูก อย่าให้ลูกทุกอย่าง ต้องให้ลูกรู้จักคิด รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักต้องการ ลูกจะได้รู้ความหมายของการต่อสู้ เพื่อความเป็นคนคนหนึ่งที่มีความหมาย ทั้งต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญา
                การให้ลูกรู้จักคิด รู้จักการติดขัด รู้จักปัญหาจะทำให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง รู้จักที่จะดูแลตนเองไม่กังวลกับการพึ่งพาผู้อื่น การให้ลูกได้สัมผัสคำปฏิเสธ ลูกจะรับรู้ปัญหาและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตน เมื่อถูกขัดใจ เมื่อใดปัญหามีมากกว่าที่เด็กคุ้นเคย เด็กจะสนุกกับการได้คิดได้แก้ แต่เด็กที่ไม่คุ้นเคยจะรู้สึกติดขัดหลายเท่า เด็กที่จะคับข้องใจ และรู้สึกว่าพึ่งใครไม่ได้ เกิดความวิเวกในจิตใจ ในที่สุดเด็กก็หาทางออกแบบเด็ก คือการคบเพื่อนเกเร หรือติดยาเสพติด เพราะเพื่อนเกเรจะมีพฤติกรรมเข้มแข็งที่เด็กคิดไม่เป็น รู้สึกพึ่งได้ การติดยาเสพติดทำให้เด็กรู้สึกสบาย ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นพ่อแม่มารู้สึกตัวว่าเลี้ยงลูกผิด ก็สายเกินไปแล้ว

อยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นอย่างไร
มีหลายความหมาย มีหลายความคิด
                ซึ่งโดยภาพรวมแล้วคำว่าคนดีของพ่อแม่น่าจะหมายถึง การที่ลูกนิสัยดี ไม่เกเร ไม่ทำจนให้เป็นปัญหาของพ่อแม่ ไม่ติดยา ไม่มีเพื่อนเลว ถ้าเรียนดีด้วยก็ยิ่งดี แต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้ยังเป็นความต้องการรอง
ทำไมการที่พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีจึงมีปัญหา
ที่มีปัญหาเหตุเพราะว่าพ่อแม่ปลูกฝังความดีให้แก่ลูกไม่ถูกต้อง
ความอยากคือตัณหา นำพาพ่อแม่ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
พ่อแม่อยากให้ลูกพูดไพเราะ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่สั่งให้ลูกพูดเพราะ แต่พ่อแม่กลับใช้คำหยาบคายต่อกัน บางวันพูดคำด่าคำ แล้วลูกจะไปไหนเสีย ลูกก็พูดคำด่าคำเหมือนพ่อแม่ ซ้ำร้ายอาจหนักมากกว่าเพราะสังคมสิ่งแวดล้อมพาไป ได้ยินได้ดู ทั้งจากวิทยุและในโทรทัศน์ประกอบกับการมีปฏิสนธิกับผู้ใหญ่ เป็นการสะสมให้การใช้วาจาไม่งดงามมากขึ้น เด็กยิ่งเล็กยิ่งช่างจำ ฟังสองครั้งอาจออกเสียงด่าว่า
 ไอ้เอี้ยได้
                อยากให้ลูกมีใจบุญสุนทาน พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างของผู้มีใจบุญ พ่อแม่ต้องรู้จักการเมตตาก่อน ลูกจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติตามด้วยการซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่ได้
                อยากให้ลูกขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านการงานพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่าง ทำงานให้ลูกเห็น ไม่บ่นงาน ไม่เบื่อหน่ายงานแต่นำผลงานที่ตนสร้างสรรค์ให้ลูกดูให้ลูกเห็น คุยกับลูกให้รู้สึกสนุกและเห็นประโยชน์ของการทำงาน อย่าบังคับให้ลูกทำตาม อย่าก่นด่าว่าลูกเกียจคร้าน อย่าวิจารณ์งานของลูกให้ลูกเสียใจ ต้องให้กำลังใจ ต้องให้คำชี้แนะถ้าต้องการ อย่าวานใครสอน อย่าสั่งใครให้ช่วย ใจของพ่อแม่ที่ใสด้วยเข้าใจลูก จะช่วยให้พ่อแม่สามารถสอนลูกให้รักงานได้
                อยากให้ลูกเรียนเขียนอ่านพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่าง พ่อแม่ต้องอ่านหนังสือให้ลูกเห็น ค้นความรู้จากหนังสือให้ลูกดู บอกแหล่งความรู้ให้ลูกทราบว่าได้มาจากการอ่าน ลูกจะซึมรับความรู้สึกรักการอ่านเข้าไว้ในตน


พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นอะไรต้องเป็นตัวอย่าง
·       อย่าได้แต่สั่งว่าเจ้าจงเป็นคนดี
·       อย่าเฝ้าแต่ชี้ข้อเสียให้แก่ลูก ที่แท้ตนเองกระทำอยู่
·       พ่อแม่ดื่มเหล้า ลูกย่อมดื่มเหล้า
·       พ่อแม่สูบบุหรี่ ลูกย่อมสูบบุหรี่
·       พ่อแม่เล่นไพ่ ลูกย่อมเล่นไพ่
·       พ่อแม่ด่าคนอื่นเป็นไฟ ลูกก็เป็นด้วย
ภาพสะท้อนของพ่อแม่จะปรากฏเป็นเงาในตัวลูกและแสดงเป็นภาพที่ชัดเจนและชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ตามวัยที่ลูกคนนั้นโตขึ้นเรียกว่ายิ่งโตยิ่งเหมือน
อย่าเพิกเฉยนิสัยไม่ดีที่ปรากฏในตัวลูก เพราะนั่นคือปัญหาของลูกในอนาคตซึ่งจะมีมากกว่าที่พ่อแม่เป็น เพราะสภาพทางสังคมต่างกัน อยากให้ลูกรักเป็นคนดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเองและเมื่อลูกยังเล็กอยู่ ลูกจะได้เรียนรู้และเป็นคนดำได้เร็ว

เลี้ยงลูกให้ดีต้องเป็นตัวอย่าง ตัวอย่างของพ่อแม่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก
โดยธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กมาจากการเห็นตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างดี สิ่งที่เด็กเรียนรู้จะดีไปด้วย ทางที่ 2 มาจากประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม และทางที่ 3 เกิดจากการเรียนในห้องเรียน มีครูสอนครูชี้แนะ
จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกให้ดีเพียงแค่เริ่มเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นก็ผ่านขั้นที่ 1 ไปแล้ว
เห็นไหมว่าเลี้ยงลูกให้ดีนั้นง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียด ไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาสั่งมาสอนลูก จงเป็นตัวอย่างลูก
·       อยากให้ลูกพูดดี พ่อแม่ต้องพูดดี
·       อยากให้ลูกใจดี พ่อแม่ต้องใจดี
·       อยากให้ลูกเป็นมิตร พ่อแม่ต้องเป็นมิตร
·       อยากให้ลูกมีมารยาท พ่อแม่ต้องมีมารยาท
       โบราณว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ หรือลูกไม่หล่นไม่ไกลต้น ฉันใดก็ฉันนั้น เหมือนกันทุกคนทุกครอบครัว   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น