วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลูกเลี้ยงยากจัง The mischievous child crying.

การที่พ่อแม่มีทัศนคติไม่ดีกับลูก เกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

ลูกเลี้ยงยาก

            เด็กบางคนเกิดมาเลี้ยงยาก งอแง หงุดหงิด เจ้าอารมณ์โดยไม่ทราบสาเหตุ อาการนี้ปรากฏได้ตั้งแต่เกิด ด้วยปัญญาชาวบ้าน คนโบราณคิดว่าเด็กที่เลี้ยงยากเกิดจากผีเด็กมากวนเด็ก  เพื่อแก้ปัญหานี้ คนโบราณจึงมีพิธียกลูกให้แม่ยกตั้งแต่แรกคลอด ทำทีเป็นฝากเด็กให้คนอื่นเลี้ยง ผีงง ไม่กล้ามากวนเด็กอีก เด็กคนนั้นก็จะเลี้ยงง่าย ที่จริงแล้วพิธีนี้ทำให้พ่อแม่สบายใจ เมื่อพ่อแม่สบายใจ ทัศนคติที่มีต่อลูกก็ดี วิธีการเลี้ยงลูกก็ดีไปด้วย อีกทั้งเมื่อเด็กถูกเลี้ยงด้วยความรัก ลูกก็มีการพัฒนาอารมณ์ที่ดีทำให้เด็กเป็นคนเลี้ยงง่าย ไม่สร้างความยุ่งยากให้ครอบครัว ปัจจุบันพิธีนี้หายากแล้ว พ่อแม่ก็เลี้ยงตามวิธีวิทยาศาสตร์แล้วแก้ปัญหาด้วยแพทย์ไม่ใช่หมอผีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น