วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เคล็ดลับการสอนลูกที่ถูกต้อง How to teach children properly.

อยากให้ลูกดีต้องสอน
การสอนลูกไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการตี หรือบังคับ แต่เป็นการทำให้ลูกนั้นเข้าใจถึงความเป็นจริง เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง พ่อแม่บางคนสอนแบบกำหนดเส้นทางไว้ให้ ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะดี ถึงจะถูกใจพ่อแม่ ลูกก็ทำตามไปโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น มีถูกต้องจริงๆหรือเปล่า การปิดหูปิดตาลูก หรือบังคับลูกจึงไม่ใช่เรื่องที่ดี สักวันเขาต้องออกสู่โลกกว้าง ทางเดียวที่เราสามารถทำได้คือ สอน นั่นเอง
                การเป็นตัวอย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างลูกให้เป็นคนดีแต่ยังมีสิ่งที่ต้องสร้างเสริมอยู่ด้วย แม้ว่าเด็กจะเรียนรู้ซึมซับได้จากประสบการณ์การเห็นตัวอย่างก็ตาม สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเข้าใจคือเด็กทุกคนต้องการคำชี้แนะและคำสอนจากผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กยังคิดเรื่องที่ซับซ้อนไม่ได้ เช่นเด็กต้องการทราบว่าทำไมต้องทำบุญ พ่อแม่ต้องมีคำอธิบาย คำอธิบายต้องสอดคล้องกับวัยของเด็ก เพราะเด็กยิ่งโตยิ่งต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การบอกการสอนลูกต้องปรับให้เข้ากับวัยของลูก สอนลูกเล็กอาจเป็นการเล่านิทาน สอนลูกต้องเป็นการสนทนาอภิปรายปัญหาให้เกียรติแก่กัน เท่านั้นลูกรักจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและศรัทธา

               
ถ้าพ่อแม่เข้าใจการเลี้ยงลูกให้ถูกทิศทางของธรรมชาติ ลูกก็จะงอกงามไปอย่างที่ควรเป็น เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ผู้ปลูกต้องรู้จักการดูแลให้น้ำ ให้ปุ๋ย ให้ดิน ให้อากาศ และแสงแดดที่ตรงกับลักษณะต้นไม้ ผลที่ได้ต้นไม้ก็จะงดงามออกดอกออกผลอย่างที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นต้นไม้ชอบแดดก็ต้องปลูกกลางแดด ต้นไม้ชอบร่มก็ปลูกในร่ม ชอบรำไรก็บังแสงให้ผ่านน้อยลง ต้นไม้ก็จะงามตามพันธุ์ตามชนิดของเขา เช่นกันกับการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมวหรือแม้แต่เลี้ยงงู ผู้เลี้ยงยังต้องรู้นิสัยการกิน การอยู่ ความชอบของสัตว์เหล่านั้น แล้วพยายามให้มันกิน มันอยู่ และทำสิ่งที่มันชอบเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้ตามอายุของมัน โดยไม่เป็นอันตรายกับผู้เลี้ยงและคนอื่น สัตว์ดุร้ายยังเชื่องได้เพราะความเข้าใจของผู้เลี้ยง ฉันใดก็ฉันนั้นเช่นกันกับคนซึ่งมีสองและปัญญาที่ง่ายกว่าสำหรับการเข้าใจในสิ่งที่ควรกระทำ การสอนลูกให้เข้าใจถึงสิ่งที่ควร เป็นอีกทางหนึ่งที่เสริมให้ลูกเป็นคนดี เลี้ยงลูกให้ดีง่ายนิดเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น